September a október na lýceu

V priebehu septembra a úvodu októbra sa na Evanjelickom lýceu uskutočnilo viacero podujatí.

Školu navštívil policajt-preventista a žiaci s ním živo diskutovali o extrémizme (fotografie sú vo Fotogalérií).

Rovnako sa žiaci 4. ročníka zúčastnili predstavenia v angličtine Pygmalion z pera G. B. Shawa.

Žiaci z nášho Evanjelického lýcea sa zúčastnili exkurzie do Poľska. Navštívili koncentračný tábor Auschwitz, soľňú baňu Wieliczka a pozreli si i Krakov.

Zdieľať: