Zaradenie prvákov do tried v školskom roku 2022/2023

Zaradenie prvákov do tried v školskom roku 2022/2023

1.A

Obsah bude aktualizovaný. 

1.B

Obsah bude aktualizovaný. 

1.C

Obsah bude aktualizovaný.