Kariérové poradenstvo

Martina Šandor – kariérový poradca


Nájdete ma v miestnosti č. 21 – oproti anglickej knižnici v internátnej časti budovy na 2. poschodí.

Neváhajte mi napísať email:

skolskypsycholog@evlyceum.sk alebo martina.sandor@evlyceum.sk alebo cez EduPage

Pozvánky a užitočné odkazy:

Slovenské vysoké školy:

 

Univerzita Komenského v Bratislave
https://zaziden.uniba.sk/

Ekonomická univerzita v Bratislave
https://euba.sk/uchadzac

Vysoká škola múzických umení v Bratislave
https://www.vsmu.sk/#

Vysoká škola výtvarných umení
https://www.vsvu.sk/sk/

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
https://www.umb.sk/studium/uchadzac/

Prešovská univerzita v Prešove
http://www.unipo.sk

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
http://www.uniag.sk

Slovenská technická univerzita v Bratislave
http://www.stuba.sk

Trnavská univerzita v Trnave
http://www.truni.sk

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
http://www.ukf.sk

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
http://www.upjs.sk

 

Všetky vysoké školy na Slovensku nájdete aj tu

https://www.portalvs.sk/sk/informacie-o-vysokych-skolach

 

Štúdium v zahraničí

Štúdium na Fachhochschule Wiener Neustadt
https://www.fhwn.ac.at/studienangebot

Štúdium na vysokých školách: Dánsko, Holandsko, Belgicko, Veľká Británia
https://studycare.sk/

Štúdium na vysokých školách: Anglicko, Dánsko, Holandsko a iné
http://www.cambridgestudy.sk/