Podpora rozvoja športu na rok 2019

V minulom školskom roku sme sa zapojili do projektu vyhláseného Úradom vlády Slovenskej republiky. Obsahom tohto projektu bola „Podpora rozvoja športu na rok 2019“ s finačnou dotáciou na materiálne vybavenie športovými potrebami, náradím a náčiním.V rámci tohto projektu bol nákup športového materiálu pre školu dotovaný a realizovaný v decembri 2019 z ÚV SR 4000€ a darom sponzora 790€.

Celý program „Podpora rozvoja športu na rok 2019″ bol realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky.

Realizáciou tohto programu očakávame kvalitnejšie využívanie všetkých pohybových aktivít na škole, hlavne povinnej telesnej a športovej výchovy s účelnejším materiálnym vybavením za pomoci horeuvedeného projektu.

[Best_Wordpress_Gallery id=“179″ gal_title=“podporaRozvojaSportu“]

 

Zdieľať: