Literárna súťaž o cenu Mateja Bančeja – náš žiak je OBJAV ROKA

Združenie internetových autorov PARS ARTEM  vyhlasuje každoročne súťaž, na ktorej vyhodnotenie pozývajú už iba vybraných účastníkov na základe ich prác.
Za účasti predstaviteľov Pars Artem a pozvaných ocenených účastníkov súťaže  náš žiak,  Michal Šimon Hradský  získal  titul –  Objav roka.

Zdieľať: