Knižný dar pre Evanjelické lýceum

S poďakovaním sme prijali od p. Jána Juráša knižný dar pre našu školu.

 

Ide o dve hodnotné a nové publikácie. Prvá z nich nesie titul Slovakia A European Story a rozpráva príbeh Slovenska a jeho vstupu do EÚ. Publikácia je v anglickom jazyku. Druhá z nich, pod názvom Od predjaria k normalizácií, je bilingválna (slovensko-anglická) a venuje sa dôležitému roku 1968.

Veríme, že i tieto knihy budú využívané našimi žiakmi pri vzdelávaní, písaní referátov a že prinesú záujem o témy, ktorým sa venujú autori týchto kníh.

Za Evanjelické lýceum vyslovujem p. Jánovi Jurášovi úprimné poďakovanie.

 

Zdieľať: