Fablab a Centrum podpory študentom so špecifickými potrebami

V deň, keď sa naši maturanti trápili s písomnou časťou maturity z angličtiny, sme sa s druhou bé vybrali na exkurziu na dve miesta. Jedným z nich bol Fablab vo Vedeckom parku STU, a tým druhým Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami nachádzajúcom sa v budove FMFI (matfyzu).

Vo Fablabe majú rôzne stroje, ktoré sú schopné pretvoriť digitálne modely do reálnej 3D podoby. Reč je o viacerých 3D tlačiarňach, rezačke nažehľovačiek na tričká, šijacom stroji, ktorý vyšije aj najkomplikovanejšie obrázky, laserovom vyrezávači (na ktorom sme si aj skúsili čosi do preglejky vyrezať), CNC stroji a podobne. Okrem toho sme videli aj robotích futbalistov a ihrisko, na ktorom sa realizujú. A pozitívom tohto celého je to, že každý jeden z týchto strojov je dostupný každému, kto by ho chcel využiť na vytlačenie svojho diela (za rozumnú cenu). Stačí im napísať a dohodnúť sa.

[Best_Wordpress_Gallery id=“59″ gal_title=“Fablab“]

V Centre podpory pre študentov so špecifickými potrebami sa nám venovali tri dámy, ktorých výklad a ukážka jednotlivých zariadení bola na úrovni aj vďaka tomu, že s takými študentmi vysokých škôl pracujú. Najskôr nám predstavili nástroj pre ľudí so sluchovým postihnutím (ale nie úplnou stratou sluchu), jednoznačne najväčšiu časť sme ale venovali rôznym digitálnym technológiám vyvinutým pre ľudí so zrakovým postihnutím. Videli, či skôr počuli sme, ako funguje čítačka obrazovky (ktorá sa volá Laura), či špeciálna klávesnica s braillovým riadkom. Spoznali sme aj televíznu lupu, či jej malú – vreckovú verziu. Taktiež sme videli nástroje pre ľudí s telesným postihnutím, napr. taký, ktorým sme ovládali počítač iba očami (!!!), či taký, ktorým bol počítač ovládaný fúkaním.

[Best_Wordpress_Gallery id=“60″ gal_title=“Centrum podpory“]

Exkurzia na oboch miestach bola niečím zaujímavá a verím tomu, že každý našiel niečo, čo aspoň na chvíľu zbystrilo jeho pozornosť. 🙂

(Text napísala Veronika Dropčová.)

Zdieľať: