Exkurzia v Slovenskom rozhlase

[Best_Wordpress_Gallery id=“67″ gal_title=“Fotka Rozhlas“]

Žiaci Trecie na hodinách informatiky sa oboznamovali so základmi práce so zvukovým editorom – programom Audacity. Na záver tematického celku 23. marca 2017 sa nám podarilo zorganizovať exkurziu do Slovenského rozhlasu.  Erudovaný lektor p. Mozolák sprevádzal žiakov takmer hodinu po pracoviskách SRo. Navštívili sme nahrávacie štúdia pre hudbu i hovorené slovo, videli sme štúdio s priamym vysielaním FM-rádia, boli sme v písomných i zvukových archívoch. Žiaci sa oboznámili s históriou výstavby budovy SRo, dozvedeli sa rozdiely medzi verejnoprávnym rozhlasom a súkromným rádiom. Lektor rozprával i o problémoch SRo. Študentov veľmi milo prijala aj vedúca zahraničného vysielania p. Mikušová – riaditeľka Rádia Slovakia International. Porozprávala im o práci ich rádia a jednotlivých sekcií. V nahrávacom štúdiu deti mali možnosť vyskúšať si i krátky rozhovor s pani redaktorkou ruského vysielania E. Vrabelovou. Na konci našej exkurie pani redaktorka Mozolová veľmi pútavo porozprávala žiakom o tvorbe svojej relácií Encyklopédia spravodlivých. Na záver mali možnosť vyskúšať si i rozprávanie na priamo na mikrofón.

Pôvodne hodinová exkurzia sa natiahla na tri vyučovacie hodiny, ale stála za to… . Myslím, že každé dieťa odchádzalo obohatené o množstvo nových poznatkov.

A. Holická

[Best_Wordpress_Gallery id=“66″ gal_title=“Exkurzia Slovenský rozhlas“]

Zdieľať: