Dvojnásobná radosť: zbierka Kilo na pomoc pre rodiny v kríze

Dňa 22. novembra 2017 sa študenti Evanjelického lýcea na Vranovskej ulici v Bratislave dozvedeli o zbierke Kilo na pomoc pre rodiny v kríze, ktorú každoročne srdečne spravuje nezisková organizácia Úsmev ako dar. Zbierka na lýceu prebiehala takmer dva týždne.Pomoc sociálne slabším rodinám − formou akýchkoľvek trvanlivých potravín či hygienických pomôcok − je predsa krásny a šľachetný spôsob, ako ľuďom v núdzi môže každý z náš obohatiť Vianoce. „Človek nikdy nevie, či sa v podobnej finančnej situácii sám raz neocitne, a preto by bolo krásne prispieť hoci aj maličkosťou,” počuli sme v daných dňoch z viacerých strán niekoľkokrát. Napriek všetkým povzbudeniam a pravdivým slovám sme však najskôr zostali nečinní.

Prešiel týždeň a v modlitebni, kde sa zbierka konala, sa nachádzalo iba pár balíčkov cestovín a niekoľko kíl ryže. Nastalo sklamanie. Ľudia, ktorým na zbierke záležalo a zaujímali sa o ňu, boli odhodlaní pokračovať. Rozhodli sa, že to nenechajú visieť vo vzduchu. Dobrovoľne prihlásení študenti začali chodiť opätovne po triedach a oznamovali bližšie informácie s podrobným vysvetlením, prečo je dôležité zapojiť sa a prejaviť záujem o podobné akcie. Vyzývali ostatných spolužiakov prispieť a lepšie pochopiť situáciu, v ktorej sa sociálne slabšie rodiny nachádzajú.

Nie pre každého z nás je samozrejmosťou bohatý štedrovečerný stôl. Častokrát je núdza aj o základné potraviny. Pokiaľ sa teda dá, prečo nedarovať niečo také obyčajné v našom svete, a predsa také vzácne pre druhých?

Naša nádej sa stupňovala. Mnoho ľudí bolo v napätom očakávaní. A na druhý deň sa všetko naplno rozbehlo. Už od rána začali študenti prichádzať do modlitebne a plniť ju rôznymi potravinami. Skupinka, ktorá mala zbierku na starosti, každú prestávku chodila do tejto miestnosti a tešila sa zo štedrosti a rozmanitosti, ktorými boli naplnené mnohé tašky a škatule. Takmer ako v sne rástla naša radosť každou hodinou. Bolo krásne sledovať, ako množstvo mladých ľudí podáva svoju pomocnú ruku a prichádza s ochotou prispieť. Iste sa im to jedného dňa niekoľkonásobne vráti, veď je napísané: „…kto však seje štedro, štedro bude aj žať.” (2. list Korintským  9, 6)

Dňa 6. decembra 2017 si po naše vyzbierané dary prišli pracovníci organizácie Úsmev ako dar. Tašky s potravinami a hygienickými pomôckami boli také ťažké, že ani oni sami ich nedokázali poriadne zdvihnúť. Modlitebňa sa postupne vyprázdňovala, až v nej neostalo nič (okrem niekoľkých prázdnych vreciek). Naša úloha sa v tomto bode splnila. Vyzbierali sme toľko vecí, koľko len šlo. Najlepšie je, že spolu so všetkým sme darovali aj veľa lásky a pochopenia.

Ďakujeme všetkým, ktorí do tejto zbierky vložili svoje príspevky a najmä svoje srdce.

 

(Autorka textu: Ľubica Dekanová, autori videa: Samuel Hroboň a Karolína Drábeková, všetci z II.A)

Zdieľať: