Deň učiteľov 2022

Vážení pedagógovia Evanjelického Lýcea!

Dovoľte nám v mene  Občianskeho  združenia Lýceum a Rady rodičov pri Evanjelickom lýceu na Vranovskej ulici 2, Bratislava, pri príležitosti Dňa učiteľov zapriať Vám pevné zdravie, kreatívnosť a veľa pracovných a tvorivých síl pri vzdelávaní študentov Lýcea. 

Ďakujeme Vám, že svoj  profesionálny potenciál, znalosti, ale aj srdce venujete práci s mládežou, vzdelávate ich a odovzdávate nielen vedomosti, ale aj morálne a vôľové vlastnosti.  

Skláňame poctu učiteľkám , učiteľom a všetkým pedagogickým zamestnancom Evanjelického Lýcea, lebo vzdelanie  mladých ľudí je ich cieľom !

Občianske združenie Lýceum a Rada Rodičov v zastúpení predsedníčky RNDr. Gabriela Gavurníková, CSc.  

Zdieľať: