Deň reformácie

31. október 1517 bude v evanjelickej cirkvi navždy známy ako deň, keď Martin Luther symbolicky pribil svojich 95 téz na bránu kostola vo Wittenbergu. Vo štvrtok, 2. 11. 2017, prebiehali na Evanjelickom lýceu v Bratislave špeciálne aktivity spojené so sviatkom Pamiatky reformácie. Žiakom a študentom mali bližšie vysveliť význam príbehu, ktorý boli od malička učení. Toto výročie si naša škola najskôr uctila návštevou bohoslužieb v evanjelickom kostole Svätej Trojice na Strečnianskej ulici v Petržalke. Po Reformačných službách Božích boli v budove lýcea pre žiakov pripravené rôzne zaujímavé činnosti, niektoré náročnejšie, iné hravé alebo oddychové.

Našou prvou zastávkou bola hodina, kde sa študenti venovali zaujímavej úlohe − mali vyslobodiť veriacich kresťanov z útrob stredoveku a pomôcť im prejsť do doby renesancie. Pomyselným stredovekom bola káva v miske, v ktorej plávali pingpongové loptičky predstavujúce veriacich. Vyťahovať ich mali pomocou téglika obviazaného špagátmi, pričom každý študent mal v ruke len jeden koniec. Účelom tejto aktivity bola skupinová súhra, logické a situačné myslenie či trénovanie trpezlivosti.

Ďalším bodom programu bola hodina kaligrafie s profesionálnym kaligrafom, kde si mali žiaci možnosť vyrobiť vlastnú záložku ozdobenú písmom ako z dávnym čias. Teória bola objasnená, a tak sa mohli pustiť do práce. Žiaci si mali možnosť uvedomiť precíznosť a námahu vloženú do každej knihy, ktorá bola pred vynálezom kníhtlače ručne prepisovaná zväčša mníchmi.

V nasledujúcej triede počúvali študenti prednášku o kralickom preklade Biblie, pričom si počas nej mohli staršie vydania Knihy kníh prezerať a listovať.

Okrem týchto stanovíšť boli pripravené aj jazykové okienka. Jedným z nich bol pracovný list „Luther v teste“, pri ktorom si študenti dopĺňaním vhodných slov do náučného textu o Lutherovi mohli precvičiť nemčinu, jazyk nerozlučne spätý s reformáciou. Iným jazykovým okienkom bola voľná diskusia vedená našimi pedagógmi o súvislostiach reformácie s vtedajšou ekonomikou.

Azda najzaujímavejšími podujatiami boli dve prednášky prof. Ing. arch. Janky Krivošovej, PhD., výtvarníčky a vedkyne v oblasti architektúry, o reformačnom vplyve na sakrálne stavby a o projekte Vyšívaná história ECAV na Slovensku. S týmito prednáškami bola spojená ukážka obrazov maľovaných ako predloha pre vyšívané gobelíny, ktoré formou výstavy putovali rôznymi farnosťami na Slovensku. Každý jeden znázorňoval významný moment alebo významnú osobnosť evanjelickej cirkvi − od samotného zrodu kresťanstva cez príchod Konštantína a Metoda či pôsobenie štúrovcov až po súčasné dni cirkvi.

Účelom všetkých aktivít počas tohto dňa na Evanjelickom lýceu si bolo pripomínať históriu, ktorá je nám blízka, pretože poukazuje na znovu sa opakujúce situácie, prináša ponaučenie a upevňuje v nás posolstvo reformácie: Sola fide, sola gratia, sola scriptura et solus Christus (Jedine viera, jedine milosť, jedine Písmo a jedine Kristus).

(Autorka textu: Tatiana Turisová, III. B)


Sola fide, sola gratia, sola scriptura et solus Christus…

Žiaci a študenti Evanjelickej základnej školy a Evanjelického lýcea z Palisád sa spoločne stretli v Malom kostole 27.októbra 2017 na Reformačných službách Božích, kde zaznelo slovo z 5. kapitoly Matúšovho evanjelia, týkajúce sa blahoslavenstiev.

Reformačný deň mali naši žiaci a študenti 3. novembra 2017. Žiaci prvého až tretieho ročníka zrealizovali náučnú vychádzku po Starom Meste a zastavovali sa na tých miestach, ktoré boli a sú dodnes dôležité pre ECAV.

V priestoroch školy sme privítali sestru Mgr. D. Horínkovú, predsedníčku Spoločenstva evanjelických žien, aby nám porozprávala o projekte Vyšívaná história ECAV, ktorá mapuje jednotlivé obdobia cirkvi na našom území pomocou gobelínovej techniky. Prednášku si mohli vypočuť žiaci 4. a 5.ročníka EZŠ a študenti tried prima až tercia EL. Potom spoločne prechádzali jednotlivými stanovišťami s rôznymi aktivitami zameranými práve na reformáciu − výroba záložiek s citátom, vytváranie veľkého projektu o reformácii, kreatívna tvorba literárnych diel v rôznych žánroch (napr. rap, sci-fi poviedka, báseň), súťaž v počítačovej hre, ktorú vytvorili Nemci práve pri príležitosti 500. výročia reformácie.

Tento deň pomohol žiakom i študentom upevniť si vedomosti či objaviť nové podnetné informácie o vplyve reformácie v rôznych oblastiach života, a to nielen v minulosti, ale aj v prítomnosti, dnes, v našom živote.

(Autorka textu: Mgr. Karolína Konopeusová, duchovná správkyňa školy)

[Best_Wordpress_Gallery id=“102″ gal_title=“ReformacnyDen“]

Zdieľať: