Aktualizácia školského semafóru 29.10.2021- dôležité upozornenie

Vážení rodičia, milé študentky, milí študenti,

 

Z dôvodu vydania novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva bol na podstránke Covid-19 aktualizovaný manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR. K najdôležitejším zmenám patrí zmena dĺžky karantény.
Mení sa dĺžka karantény osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na Covid-19:

Osoby,  ktoré  prišli  do  úzkeho  kontaktu  s osobou  pozitívnou  na  COVID-19  počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov

– musia  ísť  do  karantény na 10  dní od posledného kontaktu  s pozitívnou  osobou,

– pokiaľ výsledok RT-PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň karantény je negatívny a osoba nemá žiadne príznaky COVID-19, karanténa môže byť ukončená po 7 dňoch.

Bližšie a detailnejšie informácie a dokumenty sú zverejnené na našej Edupage stránke Covid-19 prípadne na webstránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Zdieľať: