Etické problémy vo vede a technológiách

Dňa 10.10.2017 sa študenti piatych ročníkov zúčastnili národnej konferencie s názvom Etické problémy vo vede a technológiách, ktorú organizoval Slovenský výbor pre bioetiku SK pre UNESCO  a ktorá sa konala pod záštitou slovenskej komisie pre UNESCO a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Na konferencii odzneli zaujímavé prednášky filozofov aj vedcov súvisiace s etickými výzvami v súčasnej vede a technike. Každá prednáška bola zakončená diskusiou.

(Text napísala p.p. Vaľušová.)

[Best_Wordpress_Gallery id=“100″ gal_title=“etickeProblemy“]

Zdieľať: