Dve percentá

Aj v tomto školskom roku je možné podporiť Nadáciu Mateja Bela a prostredníctvom nej aj prácu Evanjelického lýcea a Evanjelickej základnej školy. Ďakujeme.

EVANJELICKÉ LÝCEUM, Vranovská 2, 851 02 Bratislava

EVANJELICKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Palisády 57, 811 06 Bratislava

NADÁCIA MATEJA BELA, Vranovská 2, 851 02 Bratislava

 

Bratislava 2. februára 2021

 

Vážení rodičia, absolventi školy a priatelia,

 

podporte, prosím vzdelávanie v Evanjelickom lýceu a Evanjelickej základnej škole darovaním podielu zo zaplatenej dane (2% – 3%) v prospech Nadácie Mateja Bela, ktorá pri školách pôsobí od r. 1992.

 

V minulom roku nadácia prijala z podielu dane 9 170,19 EUR. Vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým darcom, ktorí napriek mimoriadnej situácii  a prerušeniu vyučovania na školách spôsobených pandémiou, na nás pamätali.    

 

Nadácia v roku 2020  prispela školám na činnosť sumou 15 057 EUR, z toho hlavne na výpočtovú a reprografickú techniku 12 484 EUR.  Rozpis použitia  je uvedený v prílohe listu.

 

V roku 2021 plánujeme použiť darované finančné prostriedky na doplnenie výpočtovej techniky na dištančnú výučbu (notebooky, grafické tablety, slúchadlá),  výmenu nefunkčných počítačov a projektorov v počítačovej  miestnosti, triedach a kabinetoch školy.  Ak epidemiologická  situácia dovolí, podporíme študentské aktivity – mimoškolské súťaže, usporiadanie teambuildingu  ELVÍK pre študentov školy a odmeníme študentov za dosiahnuté výsledky knižnými poukážkami.

 

Príspevky z nadácie a sponzorské dary sú pre školu dôležitým doplnkovým zdrojom na havarijné opravy, na skvalitnenie výučby, školského prostredia a mimoškolské aktivity študentov.  V súčasnosti prebieha v budove na Vranovskej komplexná oprava internetovej siete (financovaná z prevádzkových prostriedkov školy), potrebná by bola aj  stavebná údržba niektorých priestorov a výmena zničeného školského nábytku.

 

Postup poukazovania podielu zaplatenej dane:

 

  • Tlačivá „Vyhlásenie“ pre fyzické osoby (zamestnancov, ktorí zamestnávateľa požiadali o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov) sú dostupné tu. Fyzické osoby (zamestnanci), predkladajú  Vyhlásenia spolu s Potvrdením o zaplatení dane od zamestnávateľa priamo na daňový úrad.
  • Právnické osoby a ostatné fyzické osoby vpisujú údaje pre určenie podielu dane do svojho daňového priznania. Údaje potrebné na poukázanie pre Nadáciu sú uvedené v spodnej časti tohto listu.

 

Prosíme, využite možnosť rozhodnúť o časti Vašich daní a investujete do kvalitného vzdelávania, ktoré je založené na kresťanských hodnotách.

 

Prajeme všetko najlepšie vo Vašom pracovnom i súkromnom živote a ďakujeme za Vašu doterajšiu podporu a pomoc. Dúfame, že epidemiologická situácia sa už čoskoro zmení a budeme  môcť opäť privítať študentov v priestoroch školy.

 

S pozdravom,

Mgr. Jana Majlingová
správkyňa Nadácie Mateja Bela       

Ing. Edita Prostredníková
riaditeľka Evanjelického lýcea


Identifikačné údaje pre nadáciu:

Obchodné meno : Nadácia Mateja Bela

Sídlo nadácie: Bratislava, 851 02, Vranovská 2

IČO: 31745857

Právna forma: nadácia

 


Dokumenty na stiahnutie:

Správa o využití 2% za rok 2020

Vyhlásenie pre Nadáciu Mateja Bela

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní 2%  z dane.

Zdieľať: