Vzácna návšteva na Evanjelickom lýceu

Včera, 5.4.2023, sme na lýceu privítali vzácnu návštevu: navštívili nás brat generálny biskup ECAV Mgr. Ivan Eľko, a bratia školskí dekani z Bádensko-Württemberska Andreas Hinz a Andreas Löw i sestra tajomníčka pre zahraničie NJ Mgr. Marcela Kmeťová. Naši hostia navštívili vyučovacie hodiny náboženstva, prešli sa priestormi školy, v sprievode našich žiakov Stely Szabóovej a Lukáša Sebastiána Baranoviča, a svoj čas , vymedzený pre lýceum, zavŕšili diskusiou o slovenskom školskom systéme, o duchovnom živote našej školy.

Zdieľať: