Výsledky školského kola v olympiáde z nemeckého jazyka

Školské kolo olympiády z nemeckého jazyka pozostávalo z dvoch častí: písomnej (konala sa v utorok, 22.11.2016) a ústnej (konala sa v piatok, 25.11.2016). A poznáme víťazov!


Kategória 2A

  1. miesto – Luknárová Emma
  2. miesto – Zaťková Natália
  3. miesto – Tréger Ján

Kategória 2B   

  1. miesto – Hrebičková Milota
  2. miesto – Bystrická Zuzana
  3. miesto – Černianska Rebeka

 

Kategória 2C   

  1. miesto – Batka Paulína
  2. miesto – Markschies Benjamin

 

Víťazom držíme palce na obvodnom a krajskom kole!

PK NEJ

Zdieľať: