Evanjelické lýceum má novú p. riaditeľku

Milí žiaci, rodičia, kolegyne, kolegovia, absolventi a priaznivci našej školy,

Evanjelické lýceum na Vranovskej má novú pani riaditeľku.

Po riadnej voľbe bola za riaditeľku našej školy vymenovaná p. Mgr. Mária Radúchová.
V tejto súvislosti mi dovoľte poďakovať sa predchádzajúcej p. riaditeľke, Ing. Edite Prostredníkovej
za jej dlhoročnú službu v prospech našich žiakov, učiteľov, celej školy.
Do ďalších rokov jej prajeme mnoho úspechov, radosti, šťastia i zdravia. Ďakujeme Vám.

Novo vymenovanej pani riaditeľke vyprosujeme Božie vedenie a požehnanie do jej novej úlohy.
Veríme, že Evanjelické lýceum bude aj naďalej rovnako výborným miestom pre nás všetkých,
učiteľov, žiakov, rodičov, ostatných zamestnancov či záujemcov o štúdium.
Zdieľať: