Podmienky prijatia na štúdium

Podmienky prijatia na štúdium (pre školský rok 2024/2025) Podmienky prijímacieho konania do bilingválnej sekcie s vyučovacími jazykmi slovenským a anglickým platné pre školský rok 2024/2025 V  súlade so zákonom č. … Čítať ďalej Podmienky prijatia na štúdium