Výchovné a kariérové poradenstvo

3. Štúdium na FIIT STU – pre tých, ktorí nestihli a majú záujem – záznam z Dňa otvorených dverí Fakulty
informatiky a informačných technológií STU v Bratislave nájdete na YouTube kanáli.
Všetky dôležité informácie pre uchádzačov o štúdium nájdete na webovej tejto webstránke.